Net duyen tham xua Hue

Tôi nhớ mãi câu nói của một danh nhân về Huế: “… Du khách đến rồi lại đi, âu cũng là quy luật, nhưng ra đi, khách vẫn không vơi được nỗi tương tư Huế, bởi Huế là thơ, là nhạc, là mộng và bao giờ cũng đẹp…” Đó là nét duyên sâu lắng ám ảnh kỳ lạ của xứ Huế. Tiếp tục đọc