Ngu rung – Ngu rung Cuc Phuong

Ngoài việc mang trong mình những ức chế đô thị đến độ bỏ phố lên rừng tìm nơi ở ẩn trong… vài ngày xả “xì-trét”, tôi còn đến với Cúc Phương với nhiều lý lẽ riêng của một cuộc khám phá thực sự. Tiếp tục đọc