ve bus Trung Quoc

Hà Nội – Hữu Nghị Quan ( Cửa khẩu Hữu Nghị Quan)
Hà Nội – Nam Ninh ( Bến xe Lang Đông)
Hà Nội – Bắc Hải ( Bến xe Bắc Hải)
Hà Nội – Quảng Châu  ( Bến xe Việt Tú Nam)
Hà Nội – Thẩm Quyến ( Bến xe LaHồ)
Hà Nội – Ma Cao ( Bến xe Củng Bắc)
Hà Nội – Hồng Kông ( Bến xe Hương Cảng )
Hà Nội – Quế Lâm ( Bến xe Quế Lâm )