7 KY QUAN MOI CUA THE GIOI

Trong số 7 kỳ quan thế giới mới có 3 đại diện châu Á, 3 của Mỹ Latinh và một của châu Âu.

Di tích của người Inca Machu Picchu ở Cuzco (Peru). Tiếp tục đọc

Toa thanh Tay Ninh

Hàng năm, cứ vào ngày mùng tám tháng giêng và rằm tháng tám âm lịch Toà Thánh Tây Ninh lại đón hàng vạn khách hành hương về dự lễ vía Đức Chí Tôn và Hội Yến Diêu Trì Cung. Đây là một nét văn hoá đặc sắc của bà con tín đồ Cao Đài. Tiếp tục đọc